Goddess Prayer


Hey Maa Durgaa
Om Namaschandikaaye
Jayanti Mangalaa Kali Bhadrakaali Kapaalini
Durga Kshaamaa Shivaa Dhaatri Swaahaa Swadhaa Namostute
Naaraayani namostute
Siddhi Buddhi prade devi
Bhukti mukti pradaayini
Mantra murte mahaa devi
Mahaalakshmi namostute
Naaraayani namostute
Sarwaa Baadhaa bineer mukto
Dhana dhaanya sutaa nito
Manushyo mat prasaadeno
Bhavishyaiti na sanshaya
Naaraayani namostute

Om Naaraayani


Disc Two