Hanuman Prayer


Pranawun Pawanakumaar khala bana paawaka gyaana ghana
Jaasu hridaya aagaar basahin Raama sara chaapa dhara

Atulita bala dhaamam hemashailaa badeham
Danujawana krishaanum gyaaninaama graganyam

Sakala guuna nidhaanam vaanaraa naama dheesham
Raghupati priya bhaktam vaata jaatam namaami

Goshpadee krita vaareesham mashakee krita raakshasam
Raamaayana mahaamaala ratnam vande neelaatmajam

Anjanaa nandanam veeram Jaanakee shoka naashanam
Kapeesha makshahantaaram vande Lankaa bhayankaram

Manojavam Maaruta tuulya wegam
Jitendriyam buddhimataam warishtam
Vaataatmajam vaanara yuuta mukhyam
Shree Raamaduutam sharanam prapadhye

Bolo Bajrangbalee Hanumana Ki Jai


Disc One