Shri Ram Jai Ram

Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shree Ram Jai Ram Jai Jai Rama

Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Jai Jai Rama Krishna Haree Jai Jai Rama Krishna Haree

Seetaram Seetaram Seetaram Jai Seetaram


Disc One – Track 2